Svičeri

Western security M-2CH

2 kanala, mini video svičer sa izlazom 12V za kamere

Western security M-2CH-A

2 kanala, mini video-audio svičer sa izlazom 12V za kamere

Western security TP-4 D

Western security TP-4 D

4 kanala, digitalni video svičer

Western security TP-8 D

8 kanala, digitalni video svičer

Western security TP-4 REM

4 kanala, digitalni video svičer sa daljinskom komandom

Western security TP-8 REM

8 kanala, digitalni video svičer sa daljinskom komandom