Paradox

DGP-ACM11

DGP-ACM11: 4- žični modul za kontrolu pristupa

4- žični modul za kontrolu pristupa

DGP-R910

DGP-R910: 4-žični čitač kartica za unutrašnju montažu

4-žični čitač kartica za unutrašnju montažu

CR-R870-A

CR-R870-A: čitač kartica za unutrašnju montažu

čitač kartica za unutrašnju montažu

R-R880-BL

čitač kartica za unutrašnju/spoljnu montažu

CR-R885-BL

CR-R885-BL: čitač kartica sa tastaturom za unutrašnju/spoljnu montažu CR-R885-SB: Samostalni čitač kartica sa tastaturom za unutrašnju/spoljnu montažu

čitač kartica sa tastaturom za unutrašnju/spoljnu montažu

CR-R885-SB

CR-R885-BL: čitač kartica sa tastaturom za unutrašnju/spoljnu montažu CR-R885-SB: Samostalni čitač kartica sa tastaturom za unutrašnju/spoljnu montažu

Samostalni čitač kartica sa tastaturom za unutrašnju/spoljnu montažu

CR-R890-BL

CR-R890-BL: čitač kartica velikog dometa za unutrašnju/spoljnu montažu

čitač kartica velikog dometa za unutrašnju/spoljnu montažu

MG-WR1

MG-WR1: Magelan prijemnik za kontrolu pristupa sa Wiegand izlazom

Magelan prijemnik za kontrolu pristupa sa Wiegand izlazom